מאפייני אישיות:

ביצועי
מחקרי
אמנותי
חברתי
יוזמתי
מנהלתי
משך ההכשרה:

4 שנים ומעלה
2 עד 4 שנים
שנה עד שנתיים
עד שנה
ללא הכשרה
העדפות מקצועיות:

מעטבינוניהרבהיכולות מילוליות
מעטבינוניהרבהיכולות כמותיות
מעטבינוניהרבההשפעה חברתית
מעטבינוניהרבהעצמאות

רוצה לבדוק איזה מקצוע מתאים לך?

השאלון של הכוונה ייעוץ לימודים יעזור לך לדעת מה מידת ההתאמה שלך למקצוע על פי פרמטרים של מבנה אישיות, העדפות תעסוקתיות ושאיפות לעתיד.

ההשתתפות בשאלון היא לגמרי בחינם, אורכו של השאלון הוא כעשר דקות והתוצאות ניתנות באופן מיידי.

בואו נתחיל